Levenstestament

Tijdens het leven kan er helaas van alles gebeuren waardoor je, al dan niet tijdelijk, niet in staat bent om zelfstandig beslissingen te maken. Zakelijk gezien is het van groot belang vast te leggen wie op zo’n moment bevoegdheden krijgt in het bedrijf. Dit doe je door middel van een ‘testament bij leven’. Wil je dat de onderneming voortgezet wordt? Wie moet dat gaan runnen en wie kan aanspraak maken op de aandelen van je BV? Al deze vraagstukken kun je laten vastleggen in het testament bij leven.

Er is een verschil tussen een testament na je overlijden en een levenstestament. Met een testament na overlijden, bepaal je wat er op dat moment met je bedrijf en vermogen gaat gebeuren. Een levenstestament is er voor het moment dat je nog leeft en er dingen gebeuren, waardoor je jouw eigen wil niet meer kenbaar kunt maken. Het is belangrijk dat beide testamenten goed op elkaar aansluiten.

Het wettelijk erfrecht zal, indien er geen testament is, het gehele vermogen doen toekomen aan je partner/echtgenoot. Als je geen partner/echtgenoot hebt, maar wel kinderen, dan ligt het bedrijf in handen van de langstlevende. Wanneer dit niet goed geregeld is, kan het zo zijn, dat de eventuele beoogde bedrijfsopvolger aan de zijlijn staat en naar de rechter zal moeten stappen om de onderneming te kopen. De kans is groot dat dit leidt tot vervelende situaties in een periode die al moeilijk genoeg is voor je dierbaren. Daarom is het belangrijk dat de voortzetting van je bedrijf tijdens leven wordt besproken en tevens wordt vastgelegd in een testament.

In het kort kan een testament (bij leven):

  • De continuïteit van je onderneming waarborgen
  • Ervoor zorgen dat de nabestaande verzorgd worden achtergelaten
  • Bepalen wie de bedrijfsopvolger is

Het is verstandig om een testament regelmatig te laten controleren, zodat je er zeker van bent dat alles goed is geregeld.

Wanneer er een bedrijf wordt geërfd (of geschonken) moet er belasting betaald worden. Hoeveel? Dit hangt af van de waarde van de onderneming en soms kan er een vrijstelling plaatsvinden. Deze vrijstelling vindt bijvoorbeeld plaats wanneer er een familiebedrijf (voor minstens 5 jaar) wordt voortgezet, die is overgenomen van ouders. Je betaalt dan minder of geen belasting. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Voor meer informatie over het levenstestament of andere vragen, willen we je graag uitnodigen voor een kennismiddag. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.